• chỉ có sức mạnh, cốt cậy vào sức mạnh, không có mưu trí gì
    một viên tướng hữu dũng vô mưu

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X