• Tính từ

  có hiệu quả, có hiệu lực
  giải pháp hữu hiệu
  phương thuốc hữu hiệu
  Trái nghĩa: vô hiệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X