• Danh từ

    (A: Hypertext Transfer Protocol giao thức tuyền tải siêu văn bản, viết tắt) giao thức dùng để truyền hoặc luân chuyển thông tin trên world wide web, với mục đích chính là cung cấp cách thức dò tìm đường liên kết đến các trang HTML và cho hiển thị chúng thông qua trình duyệt web.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X