• nơi khuất nẻo, vắng vẻ, ít người qua lại (nói khái quát)
    lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X