• Tính từ

    giỏi về văn chương, chữ nghĩa
    "Muốn sang thì bắc cầu kiều, Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy." (Cdao)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X