• Danh từ

  xem hoa hiên
  

  Danh từ

  dải nền có mái che, ở trước hoặc quanh nhà
  "Nỉ non đêm ngắn tình dài, Ngoài hiên thỏ đã non đoài ngậm gương." (TKiều)
  Đồng nghĩa: hè, thềm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X