• Tính từ

  (Từ cũ, Văn chương) vẻ vang, rạng rỡ vì làm nên việc lớn, có danh vọng
  "Trạng nguyên dẹp giặc đã bình, Kiệu vàng tán bạc hiển vinh về nhà." (LVT)
  Đồng nghĩa: vinh hiển

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X