• Động từ

  cùng hoà chung với nhau, làm cho không có sự cách biệt
  không hoà đồng với bạn bè trong lớp
  sống hoà đồng với mọi người

  Danh từ

  Tên của một trang Blog, trên Yahoo 360 plus
  http://vn.myblog.yahoo.com/Yen-Lac

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X