• Danh từ

    họ hàng của vua, dòng dõi của vua.
    Đồng nghĩa: hoàng gia, hoàng phái, hoàng thất, tôn thất

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X