• Danh từ

    (Từ cũ, Văn chương) suối vàng.
    Đồng nghĩa: chín suối, cửu nguyên, cửu tuyền

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X