• Danh từ

  (Từ cũ, Văn chương) ông trời, tạo hoá
  "Phũ phàng chi bấy Hoá công!, Ngày xanh mòn mỏi, má hồng phôi pha." (TKiều)
  Đồng nghĩa: con tạo, hoá nhi, hồng quân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X