• Danh từ

  (Từ cũ, Văn chương) tạo hoá (hàm ý trách móc, coi như đứa trẻ oái oăm)
  "Hoá nhi thăm thẳm nghìn trùng, Nhắc cân phúc tội, rút vòng vần xoay." (NĐM)
  Đồng nghĩa: con tạo, hoá công, hồng quân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X