• Động từ

    (mô liên kết hay mô sụn) biến thành mô xương rắn.
    Đồng nghĩa: cốt hoá

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X