• tổ hợp biểu thị ý khẳng định không chắc chắn về điều đang hi vọng có thể xảy ra
    chỉ có anh hoạ chăng mới giúp được nó
    Đồng nghĩa: hoạ may, may ra

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X