• (Trang trọng) giảng giải, chỉ bảo cho người dưới về một vấn đề gì, nhân một dịp gì
    xin huấn thị của cấp trên

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X