• Động từ

    (Khẩu ngữ) nói toẹt ra, không cần giữ gìn, ý tứ gì cả
    có gì thì cứ nói huỵch toẹt ra, không phải bóng gió

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X