• Động từ

    diệt hoàn toàn, làm cho không còn tồn tại trên một phạm vi rộng
    giặc rải chất độc để huỷ diệt cây cối

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X