• Động từ

  làm cho mất sáng suốt, lầm lẫn, tin vào những điều không có thật hoặc có tính chất mê tín
  tự huyễn hoặc mình
  dùng những chuyện kì bí để huyễn hoặc người khác
  Đồng nghĩa: huyền hoặc, mê hoặc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X