• Danh từ

  chữ i và chữ t (những chữ đầu tiên dạy cho người bắt đầu học chữ, theo cách dạy của bình dân học vụ); thường dùng để chỉ những bài học chữ quốc ngữ đầu tiên
  học i tờ
  dạy lớp i tờ

  Tính từ

  (Khẩu ngữ) có trình độ hiểu biết còn rất hạn chế, có thể nói là chưa biết gì
  trình độ i tờ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X