• Tính từ

    (Khẩu ngữ) như im thít (nhưng ý nhấn mạnh hơn)
    nằm im thin thít, không dám cử động

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X