• Động từ

    như ỉn (nhưng với ý liên tiếp)
    con lợn kêu in ỉn

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X