• Động từ

    in bằng cách tạo hình các kí tự bằng những chấm mực rất nhỏ in sát vào nhau.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X