• Danh từ

    nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử bị mất đi hoặc được thêm một hay nhiều electron.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X