• Danh từ

  nhạc khí tạo tiếng nhạc bằng cách dùng hơi thổi làm rung các dăm hoặc làm rung cột không khí trong các ống
  thổi kèn
  cây kèn đồng

  Danh từ

  tổ sâu có hình ống, trẻ em thường lấy để làm kèn
  kèn sâu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X