• Danh từ

  (Phương ngữ) cù nèo
  vác kèo nèo đi chọc xoài

  Động từ

  (Khẩu ngữ) nài nỉ một cách dai dẳng cho kì đạt được điều mình muốn
  tính hay kèo nèo
  kèo nèo mãi cũng không được
  Đồng nghĩa: lèo nhèo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X