• Danh từ

  tổ bằng tơ của một số loài sâu bướm dệt ra để ẩn lúc hoá nhộng
  tằm làm kén
  bọc sinh sản có vỏ cứng do một số loài sâu bọ tạo ra
  kén sán
  sâu đã làm kén

  Động từ

  tìm chọn kĩ theo tiêu chuẩn nhất định
  kén rể
  cấy lúa phải kén mạ, nuôi cá phải kén giống (tng)
  có những đòi hỏi riêng về tiêu chuẩn, thường cao hơn nhiều so với bình thường trong việc lựa chọn (hàm ý khó tính)
  kén ăn
  già kén kẹn hom (tng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X