• Danh từ

  (Từ cũ) nghệ nhân nam trong các ngành kịch hát dân tộc
  kép hát
  "Chào rồi lại hỏi mau mau, Kép kia đã sánh với đào nào chưa?" (Cdao)
  Đồng nghĩa: kép hát

  Danh từ

  (Từ cũ) người làm nghề đệm đàn cho hát văn, hát ả đào.

  Tính từ

  có cấu tạo gồm hai thành phần đi liền nhau
  xà kép
  dấu ngoặc kép
  áo đơn, áo kép
  Đồng nghĩa: đôi
  Trái nghĩa: đơn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X