• Danh từ

  công trình dẫn nước được đào, đắp trên mặt đất, phục vụ cho thuỷ lợi, giao thông
  con kênh
  dòng kênh
  Đồng nghĩa: kinh
  đường thông tin liên lạc chiếm một khoảng tần số nhất định.
  con đường, cách thức riêng để làm việc gì
  tạo thêm nhiều kênh để huy động vốn

  Động từ

  nâng một bên, một đầu vật nặng cho cao lên một chút
  kênh một đầu tủ lên để lùa chổi vào quét

  Tính từ

  có vị trí lệch đi, không cân, không ăn khớp
  nắp vung đậy bị kênh
  tủ kê bị kênh
  Đồng nghĩa: chênh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X