• Động từ

    tập kích không bắn chế áp địch trước khi xung phong; phân biệt với cường tập.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X