• Danh từ

  dụng cụ bằng kim loại có hai mỏ và hai càng bắt chéo để kẹp chặt
  kìm điện
  dùng kìm để nhổ đinh
  Đồng nghĩa: kềm

  Động từ

  tác động nhằm làm cho tốc độ vận động chậm lại, cường độ hoạt động yếu đi, hoặc làm cho phải ngừng lại, không diễn ra
  kìm ngựa cho đi chậm lại
  không kìm được cơn xúc động
  Đồng nghĩa: ghìm, kềm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X