• Danh từ

    (Từ cũ, Văn chương) chày kình (nói tắt)
    "Buồn tanh trăng ngọn gió cành, Dịp chầy dạ khách tiếng kình đêm thu." (HT)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X