• Danh từ

  (Phương ngữ, Khẩu ngữ) kilogram (nói tắt)
  mua một kí cam
  vài kí gạo nếp

  Danh từ

  thể văn tự sự viết về người thật, việc thật, có tính chất thời sự, trung thành với hiện thực đến mức cao nhất
  bài kí

  Động từ

  kí tên (nói tắt)
  kí vào biên bản nộp phạt
  nhận tiền nhưng chưa kí
  (người có đủ quyền hạn) kí tên mình vào một văn kiện để làm cho nó có giá trị pháp lí, có hiệu lực
  kí hoà ước
  kí quyết định cho thôi việc
  văn bản có hiệu lực từ ngày kí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X