• Động từ

  (Ít dùng) kích thích, làm cho hoạt động
  kích hoạt thị trường
  đưa một đối tượng, sự vật hay chương trình vào trạng thái hoạt động trong máy tính
  kích hoạt chương trình máy tính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X