• Danh từ

    dụng cụ quang học dùng để nhìn vượt lên trên các vật chướng ngại.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X