• Tính từ

  (làm việc gì) có sự chú ý đầy đủ đến từng chi tiết nhỏ, không hoặc rất ít để có sai sót
  đọc kĩ đề bài trước khi làm
  suy nghĩ kĩ trước khi nói
  quyển sách được biên tập rất kĩ
  (Khẩu ngữ) (làm việc gì) một cách công phu hoặc với thời gian lâu để có hiệu quả cao hơn
  giấu cho thật kĩ
  nhai kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa (tng)
  Đồng nghĩa: kĩ càng, kĩ lưỡng
  Trái nghĩa: dối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X