• Động từ

    (Khẩu ngữ) thay người khác ở một cương vị, chức vụ nào đó
    trưởng phòng kế chân giám đốc

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X