• (Từ cũ, Văn chương) nguyện báo đáp ơn sâu
    "Dám nhờ cốt nhục tử sinh, Còn nhiều kết cỏ ngậm vành về sau." (TKiều)
    Đồng nghĩa: ngậm vành kết cỏ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X