• Danh từ

  (Phương ngữ) giỗ
  nhà có kị

  Động từ

  có những yếu tố hoàn toàn không hợp nhau, đến mức không thể cùng tồn tại, cái này tiếp xúc với cái kia thì tất sẽ gây tác hại
  hai thứ thuốc này kị nhau
  xăng kị lửa
  hết sức tránh mặt nhau vì hoàn toàn không hợp, hoặc tránh không làm vì hoàn toàn không nên
  hai người kị nhau như mặt trăng với mặt trời
  tránh không nói đến hoặc không làm gì phạm đến, vì cho là linh thiêng, theo tôn giáo, tín ngưỡng
  kị huý
  kị gọi tên cúng cơm người khác
  Đồng nghĩa: kiêng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X