• Tính từ

  hà tiện tới mức quá quắt, chỉ biết bo bo giữ của
  con người keo kiệt
  Đồng nghĩa: bần tiện, đá, keo kiết, kẹo
  Trái nghĩa: hào phóng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X