• Tính từ

  không có những nét chung, những nét tương tự nên có thể phân biệt được với nhau khi so sánh
  là chị em nhưng khuôn mặt khác hẳn nhau
  tính mỗi người mỗi khác
  Trái nghĩa: giống
  không phải là cái đã biết, đã nói đến, tuy là cùng loại
  lấy hộ tôi cái bát khác
  để dịp khác
  đi chỗ khác chơi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X