• khác nhau, có những nét riêng làm cho có thể phân biệt với nhau
  có sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn
  Đồng nghĩa: dị biệt
  Trái nghĩa: tương đồng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X