• Động từ

  thâu tóm những cái===== có tính chất chung cho một loạt sự vật, hiện tượng

  =

  khái quát tình hình
  khái quát toàn bộ vấn đề ở năm điểm chính

  Tính từ

  có tính chất chung cho một loạt sự vật, hiện tượng
  đặc điểm khái quát
  cách nhìn khái quát
  Đồng nghĩa: đại quát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X