• Danh từ

    (Từ cũ) chức quan được vua phái đi làm một nhiệm vụ đặc biệt và quan trọng
    khâm sai đại thần

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X