• Động từ

  làm cho kín lại, cho không còn hở hoặc mở nữa bằng cách chuyển dịch một bộ phận nào đó
  khép cửa lại
  hai mắt khép hờ
  khép chặt cõi lòng (b)
  buộc phải nhận, phải chịu, không cho thoát khỏi
  khép vào tội phản quốc
  khép mình vào khuôn khổ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X