• Tính từ

  rất khít, không có chỗ hở
  hàm răng khít rịt
  Đồng nghĩa: khít khao, khít khịt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X