• Tính từ

  đòi hỏi phải có nhiều điều kiện hoặc phải cố gắng nhiều, vất vả nhiều mới có được, mới làm được
  bài toán khó
  đường khó đi
  vấn đề khó giải quyết
  Trái nghĩa: dễ
  (tính người) đòi hỏi nhiều để có thể hài lòng
  khó tính
  càng về già tính nết càng khó
  Trái nghĩa: dễ
  ở trong tình trạng thiếu thốn, nghèo nàn
  tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống (tng)
  Trái nghĩa: giàu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X