• Tính từ

  có tính không dễ dãi trong quan hệ tiếp xúc, không dễ bằng lòng với bất kì ai hoặc điều gì
  người già thường hay khó tính
  bà ấy khó tính lắm!
  Đồng nghĩa: khó tính khó nết
  Trái nghĩa: dễ tính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X