• Danh từ

  khoảng không gian ở trên cao, trên đầu mọi người
  bay lượn trên không
  vận tải đường không
  Đồng nghĩa: không trung
  cái không có hình dạng, con người không ý thức được, theo quan niệm của đạo Phật (nói khái quát); đối lập với sắc
  quan niệm sắc sắc, không không của đạo Phật

  Danh từ

  số (ghi bằng 0), thường dùng làm khởi điểm để chia độ, để tính giờ, vv
  thắng hai không
  tính từ 0 giờ ngày 21 tháng 12

  Tính từ

  ở trạng thái hoàn toàn không có những gì thường thấy có
  cái hộp không
  vườn không nhà trống
  nhà bỏ không
  ở trạng thái hoàn toàn rỗi rãi, không có việc gì làm hoặc không chịu làm việc gì
  chỉ độc ngồi không
  ăn không ngồi rồi (tng)
  ở trạng thái hoàn toàn không có thêm những gì khác như thường thấy hoặc như đáng lẽ phải có
  ăn cơm không
  làm công không
  "Nước lã mà vã nên hồ, Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan." (Cdao)
  ở trạng thái hoàn toàn không kèm theo một điều kiện gì
  cho không
  tự nhiên mất không một khoản
  (Khẩu ngữ) ở mức độ gây cảm giác như là không có gì cả
  cái thùng nhẹ không
  việc dễ không

  Phụ từ

  từ biểu thị ý phủ định đối với điều được nêu ra sau đó
  đường vắng, không một bóng người
  trong người không được khoẻ
  không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời (tng)
  Đồng nghĩa: chẳng, chớ
  Trái nghĩa:
  (Khẩu ngữ) từ dùng như một kết từ, có nghĩa như nếu không thì...; biểu thị điều sắp nói là khó tránh khỏi nếu như điều vừa nói đến không được thực hiện
  học đi, không là thi trượt đấy
  dậy đi, không muộn bây giờ
  từ biểu thị ý hỏi về điều có hay không có, phải hay không phải
  dạo này có bận lắm không?
  chị có khoẻ không?
  anh có đi hay không đấy?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X