• Phụ từ

  (Ít dùng) như bỗng dưng
  đang vui vẻ, không dưng lại giận dỗi

  Phụ từ

  không phải là vô cớ (dùng để biểu thị điều sắp nêu ra là có một nguyên do nào đó)
  không dưng mà người ta lại động đến mình?
  "Có làm thì mới có ăn, Không dưng ai dễ đem phần đến cho." (Cdao)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X