• Phụ từ

  không có, không đủ khả năng hoặc điều kiện làm việc gì; đối lập với có thể
  bài toán khó quá, không thể làm nổi
  chân đau không thể đi được
  bận việc nên không thể đến được
  Đồng nghĩa: chẳng thể
  (Khẩu ngữ) tổ hợp biểu thị ý phủ định về khả năng khách quan xảy ra sự việc nào đó; đối lập với có thể
  không thể như vậy được
  việc ấy không thể xảy ra
  Đồng nghĩa: chẳng thể

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X